Światłowodowy osprzęt
telekomunikacyjny
Radiokomunikacja
HX-090 N50
Ogranicznik przeznaczony do ochrony torów koncentrycznych na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1, na wejściu do budynku.
HX-230 N50
Ogranicznik przeznaczony do ochrony torów koncentrycznych na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1, na wejściu do budynku.
ZX-1,9 N50 F/M
Ogranicznik przeznaczony do ochrony torów koncentrycznych z transformatorem ćwierćfalowym.
ZX-2,4 N50 F/M
Ogranicznik przeznaczony do ochrony torów koncentrycznych z transformatorem ćwierćfalowym.
ZX-3,5 N50 F/M
Ogranicznik przeznaczony do ochrony torów koncentrycznych z transformatorem ćwierćfalowym.
ZX-5,8 N50 F/M
Ogranicznik przeznaczony do ochrony torów koncentrycznych z transformatorem ćwierćfalowym.
FX-090 B75 T F/F
Przeznaczony do linii koncentrycznych, jako pierwszy stopień ochrony na wejściu do budynku.
FX-090 F75 T F/F
Przeznaczony do linii koncentrycznych, jako pierwszy stopień ochrony na wejściu do budynku.
FX-230 B75 T F/F
Przeznaczony do linii koncentrycznych, jako pierwszy stopień ochrony na wejściu do budynku.
FX-230 F75 T F/F
Przeznaczony do linii koncentrycznych, jako pierwszy stopień ochrony na wejściu do budynku.
SX-090 B75 F/F
Ogranicznik przeznaczony do ochrony torów koncentrycznych, do zainstalowania przed urządzeniem.
SX-090 F75 F/F
Ogranicznik przeznaczony do ochrony torów koncentrycznych, do zainstalowania przed urządzeniem.
© 1993 - 2014 INEXIM. All logos and trademarks on this site are property of their respective owners.